Pages

YAT 

 

TEKNE SİGORTASI

Yatınızla, mavi sularda seyrederek, kıyılara güvenle ulaşmanın rahatlığını yaşayın...

Seyir halindeki teknenizin başına gelebilecek tehlikeler için artık endişelenmeyin. Çünkü tekne ve yatlarınızla ilgili hasarlar Şirketimizin güvencesi kapsamındadır.

Şirketimiz gezi teknenizi Institute Yatch Clauses 1.11.1985 kapsamında teminat altına almakla en uygun güvenceyi sağlamaktadır. Bu teminat ile yatınız denizde, iç sularda, limanda ve marinada bağlıyken veya karaya alınırken, karada bulunduğu süre içinde ve suya indirilirken, yangın, korsanlık, infilak ve deniz, ırmak, göl veya diğer seyredilebilir sularda karaya vurma, fırtına, yıldırım gibi tehlikeler sonucu uğrayabileceği hasarlar başta olmak üzere olası hasarlar karşısında güvence altındadır.

Ayrıca, levazım, yakıt, makine veya donanımın yüklenmesi veya boşaltılması veya yakıtın yerlerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar, infilak, teknenin üzerinde teknenin adı veya işareti bulunan servis botunun, hırsızlığa karşı önlemler ile korunan dıştan takma motorun çalınması, sigortalı hesabına bakım ve onarım yapan kişiler hariç, herhangi bir kişinin ihmali nedeniyle teknenizdeki hasar ve kayıplar, teknenizde, yakınında veya diğer gemide bulunan üçüncü şahısların sigorta süresi içinde bir kaza nedeniyle doğabilecek can kayıpları, yaralanmaları, hastalıkları (can kurtarma için yapılan ödemeler dahil) teminat altına alınmaktadır.

Tekne Sigortası, "Tekne Poliçesi Genel Şartları" çerçevesinde oluşturulmuştur
DİĞER


LINKLER

ÜRÜNLER