Pages

TRAFİK 

 

Trafikte Yaşanan Kargaşalık İçinde Kaza Olursa Ne Olacak?

Zorunlu olan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (TRAFİK) sigortası, Dikkatli araç kullansanız da bir şeyin ve bir kimsenin zarara uğramasına sebebiyet verirseniz Hukuki tüm sorumluluğunuzu karşılar.

POLİÇEDE TEMİNAT KAPSAMINA ALINAN RİSKLERİNİZ

Maddi Ve Bedeni Zararlar

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .

Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Daha detaylı bilgiyi www.tramer.org.tr adresinde bulabilirsiniz

DİĞER


LINKLER

ÜRÜNLER