Pages

Montaj ve İnşaatlarInIz  

 

İnşaat - Montaj Bütün Riskler (C.A.R / E.A.R)

Sigorta konusunu oluşturan değerlerin inşaat/montaj sahasına indirilmesiyle başlar ve müteahhitin aşağıdaki ana teminatlara maruz kalabileceği ani ve beklenmedik olaylar neticesinde gerçekleşen kayıp ve hasarlarını temin eder.

POLİÇEDE TEMİNAT KAPSAMINA ALINAN RİSKLERİNİZ

 • Yangın
 • Deprem
 • Sel,Seylap
 • Yer Kayması, Çökmesi,
 • Çığ
 • Fırtına
 • Don
 • Hırsızlık, Hırsızlığa Teşebbüs
 • Çökme
 • Her Türlü Araç Çarpması

İsteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
 • Bakım Devresi
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
 • Enkaz Kaldırma
 • Şantiye Tesisleri
 • İş Makineleri
 • Fazla Mesai ve Seri Vasıtalar
 • Tecrübe Devresi (4 hafta üzeri) (Sadece Montaj Bütün Riskler (E.A.R) için geçerlidir)

Bu ürünümüz "İnşaat Sigortaları Genel Şartları", "Montaj Sigortaları Genel Şartları", "Munich Re Klozları" çerçevesinde oluşturulmuşturDİĞER


LINKLER

ÜRÜNLER